Jedriličarski klub Uskok prestaje s izravnim radom sa strankama od 20. ožujka 2020. godine do opoziva.

Naime u cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na temelju odluke Stručnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske objavljene u NN 31/20 19. ožujka 2020. godine.

Rad sa strankama odvijati će sa svaki radni dan putem pošte, elektroniče pošte, te telefonskim putem.

Cjenik dizalice za ugovorne brodice

Cjenik dizalice za neugovorne brodice

Tajnik Email: tajnik@jkuskok.hr Mob: 099 529 37 84

Blagajna Email: office@jkuskok.hr Mob: 099 527 58 11

Dizalica Email: luka@jkuskok.hr Mob: 099 218 08 21

Luka - Dežurni mornar: Mob: 099 81 55 000

 

 

Prijelazni web JK Uskok koristiti će se dok se ne izradi konačni.

Meniji koji imaju sadržaj sadrže znak +

Meniji bez saržaja su prikazani zato da svi članovi mogu viditi koji sadržaji se planiraju napraviti te sudjeluju u iizradi novog weba tako da pošalju svoje prijedloge po pitanju sadržaja weba.

Prijedlozi i komentari