Dvojarbolna koka (Karavela)

Brod sa dva jarbola poznat kao karavela.

Od Dvojarbolne koke je nastao galijun.

Jednojarbolna Koka

Jednojarbolna koka je relativo mali brod u odnosu na Atlantsku Navu iz koje se razvila.

Koristila se za ratne operacije i trgovinu..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska Koka 2013

26. 10. 2013.